Motie: stop met onderzoek naar scha­liegas, investeer in duurzame energie


11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen noodzaak is voor het boren naar en winnen van schaliegas in Nederland;

verzoekt de regering de voorbereidingen voor de structuurvisie schaliegas en onderzoek naar schaliegaswinning te beëindigen en het bespaarde budget te investeren in onderzoek naar innovatieve hernieuwbare energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Van Tongeren
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGPGrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet