Motie Ouwehand: stel duide­lijke nieuwe Notitie Reik­wijdte en detail­niveau Scha­liegas op


11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inspraakronde van de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER Schaliegas duizenden zienswijzen heeft opgeleverd, en de commissie voor de m.e.r hierover een advies heeft opgesteld,

constaterende dat doordat er geen vernieuwde versie van de NRD is opgesteld, en de concept NRD en de reactienota van de minister gezamenlijk als nieuwe NRD gelden, het onduidelijk is in hoeverre het advies van de commissie voor de m.e.r en de diverse zienswijzen nu wel en niet worden meegenomen bij het opstellen van de planMER,

gelet op het belang om onderzoek naar schaliegaswinning zorgvuldig uit te voeren,

verzoekt de regering een nieuwe notitie reikwijdte en detailniveau voor het planMER Schaliegas te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

CU, 50PLUS, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, PvdD, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: nieuw besluitmoment na planMER schaliegas, geen structuurvisie opstellen

Lees verder

Motie: stop met onderzoek naar schaliegas, investeer in duurzame energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer