Motie Simons/Van Raan over een centrale plek creëren waar gedu­peerde ouders en kinderen samen kunnen komen


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedupeerde ouders zelf hebben aangegeven behoefte te hebben aan een centrale plek waar zij bijeen kunnen komen, ervaringen uit kunnen wisselen en zodoende te helen;

verzoekt de regering, om een centrale plek te creëren waar gedupeerde ouders en kinderen samen kunnen komen en gefaciliteerd kunnen worden in hun helingsproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen