Motie Simons/Van Raan over een tijde­lijke vrij­stelling van het schul­den­bewind voor gedu­peerde ouders


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gedupeerde ouders nog geen minuut rust kunnen vinden omdat zij nog altijd onder bewindvoering staan door aanhoudende en onterechte schulden;

verzoekt de regering, om voor gedupeerde ouders, indien zij daar zelf om vragen, een tijdelijke vrijstelling in te stellen van het schuldenbewind en hun bewindvoerder totdat al hun schulden zijn kwijtgescholden door de overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, GL, JA21, Van Haga