Motie over zich aansluiten bij de COP26-verklaring over het stoppen met over­heids­steun aan fossiele ener­gie­pro­jecten


4 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat om het doel van 1,5 graad opwarming binnen bereik te houden we moeten stoppen met overheidssteun aan fossiele energieprojecten;

constaterende dat op de COP26 een verklaring naar buiten wordt gebracht waarin onder leiding van het Verenigd Koninkrijk landen beloven dat ze eind volgend jaar stoppen met overheidssteun aan fossiele energieprojecten;

overwegende dat de minister-president in Glasgow heeft gezegd dat "actie, actie, actie" nodig is;

verzoekt de regering de daad bij het woord te voegen en zich aan te sluiten bij deze verklaring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee
Thijssen
Teunissen
Dassen
Azarkan
Leijten


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, PVV, SGP