Motie over mkb'ers helpen met het in kaart brengen van hun CO2-footprint


4 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ondernemers die verduurzamen geld besparen, geld verdienen en gemakkelijker kunnen lenen;

overwegende dat het krijgen van inzicht in de eigen CO2-footprint de eerste stap naar klimaatneutraal ondernemen is;

overwegende dat er een warboel aan standaarden, methodes en tools is om de CO2-footprint in het algemeen en de CO2-footprint van een product in het bijzonder te meten;

overwegende dat ondernemers niet altijd de tijd en kennis hebben om hun CO2-footprint te meten;

verzoekt de regering om te onderzoeken of mkb’ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen met de instrumenten om het mkb te ondersteunen,

en de Kamer hier medio 2022 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Romke de Jong
Van Strien
Amhaouch
Grinwis
Stoffer
Dassen
Van der Lee
Teunissen
Gijs van Dijk


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, PVV