Motie Van Raan over foren­sisch accoun­tants­on­derzoek te laten uitvoeren naar stik­stof­de­po­si­tie­be­re­ke­ningen rondom Lelystad Airport


4 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat

  • de rekenmethodiek voor de stikstofdepositie vastligt in een aantal gekende factsheets,
  • hierin voor bronkenmerken (zoals warmteinhoud) is uitgegaan van de waarden die het RIVM toepast,
  • het RIVM in de berekeningen in alle jaren een warmteinhoud van 0 MW heeft toegepast,
  • in de geactualiseerde PAS-meldingen voor Lelystad Airport van 2018 en 2019 opeens is gerekend met 43 MW, waardoor de maximale depositietoename onder de 1 mol/ha/jaar bleef en er minder stikstofruimte hoefde te worden afgeboekt,
  • dit de schijn heeft van een dubbele stikstofboekhouding,

Verzoekt de regering forensisch accountantsonderzoek te laten uitvoeren naar alle stikstofdepositieberekeningen, gedaan ten behoeve van de PAS en de verschillende milieu-effectstudies in de periode 2014 t/m 2020 rondom Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, BBB, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK