Motie over vries­branden niet meer toestaan voor runderen die na 2024 zijn geboren


1 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al sinds 1996 is aangekondigd dat er een verbod op vriesbranden komt;

overwegende dat dit verbod op 1 januari 2019 ook daadwerkelijk van kracht ging, maar er een vrijstelling geldt, waardoor er feitelijk nog steeds geen verbod is;

constaterende dat met het besluit dat nu voorligt deze vrijstelling wordt verlengd tot 2044 en dat dit besluit is gebaseerd op de bedrijfsvoering in plaats van het welzijn van het dier;

overwegende dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn voor vriesbranden om een veel kortere overgangstermijn te hanteren;

verzoekt de regering vriesbranden niet meer toe te staan voor alle runderen die na 2024 zijn of worden geboren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tjeerd de Groot
Graus
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Vestering over uiterlijk in 2023 een einde maken aan vriesbranden

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over geen geld meer besteden om de Schiphol Group te helpen aan een natuurvergunning waarbij meer stikstofuitstoot wordt toegestaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer