Motie Van Raan c.s. over geen geld meer besteden om de Schiphol Group te helpen aan een natuur­ver­gunning waarbij meer stik­stof­uit­stoot wordt toege­staan


5 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de startnota van kabinet-Rutte IV bleek dat er 60 miljoen was vrijgemaakt voor een programma-organisatie voor de aanpak van stikstof en geluidhinder rond Schiphol;

constaterende dat het coalitieakkoord-Rutte IV zegt dat alle sectoren evenredig moeten bijdragen aan de reductie van stikstof, maar de Schiphol Group juist voorsorteert op een hogere stikstofuitstoot;

constaterende dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de kabinetsaanpak ondermijnt door bijvoorbeeld een onderzoeksbureau te betalen dat inventariseert hoe Schiphol de extra stikstofuitstoot kan compenseren;

verzoekt de regering op geen enkele wijze nog geld of middelen te besteden aan het helpen realiseren van een natuurvergunning voor de Schiphol Group die meer stikstofuitstoot omvat dan de huidige laatst vergunde situatie toestaat, omdat dit strijdig is met het coalitieakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Van der Plas
Kröger
De Hoop


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK, Omtzigt, JA21, Van Haga, Gündoğan, Den Haan

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie over vriesbranden niet meer toestaan voor runderen die na 2024 zijn geboren

Lees verder

Motie Kröger/Van Raan over voorkomen dat Schiphol Group boerderijen opkoopt voor stikstofruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer