Motie over voldoende bescher­mings­mid­delen voor elke zorg­me­de­werker op de kortst mogelijke termijn


26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een enorm gebrek is aan beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes, voor mensen die werkzaam zijn in de zorg, zowel in de ziekenhuiszorg, als in de thuiszorg, wijkverpleging, verpleeghuiszorg en andere zorginstellingen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders
Asscher
Klaver
Marijnissen
Krol
Van Kooten-Arissen
Ouwehand
Azarkan
Baudet
Van Haga.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over de IC-capaciteit dusdaning uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan

Lees verder

Motie over zorgen voor voldoende testcapaciteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer