Motie over de IC-capa­citeit dusdaning uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan


26 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 12 maart jongstleden de motie Wilders/Asscher is aangenomen, die de regering verzoekt alle middelen in te zetten en alles in het werk te stellen om genoeg ic-capaciteit te bewerkstelligen;

spreekt uit dat het onacceptabel is dat de ic-capaciteit nog steeds niet op orde is;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de ic-capaciteit dusdanig wordt uitgebreid dat er geen tekorten ontstaan en daaraan de grootste urgentie te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders
Asscher
Marijnissen
Van der Staaij
Krol
Van Kooten-Arissen
Ouwehand
Azarkan
Baudet
Van Haga


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over meer groen in de stad

Lees verder

Motie over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer