Motie Ouwehand over uitspreken dat opening van een data­center in Zeewolde niet in het algemeen belang is


16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorgenomen bouw van een enorm datacenter in Zeewolde een te groot beslag legt op duurzame energievoorziening, vruchtbare landbouwgrond en schaarse zoetwatervoorziening (voor koeling);

constaterende dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat wanneer het algemeen belang dit noodzakelijk maakt (met inachtneming van de lokale autonomie en passende waarborgen), het kabinet gebruik zal maken van de mogelijkheid een aanwijzing te geven aan de medeoverheden;

spreekt uit dat het op de valreep openen van een datacenter in Zeewolde niet in het algemene belang is en in strijd is met wat in het coalitieakkoord over is opgenomen over (hyperscale) datacentra en een goede ruimtelijke inrichting;

spreekt uit dat de (nieuwe) regering een pas op de plaats moet maken, bijvoorbeeld door de verkoop van de benodigde landbouwgronden door het Rijksvastgoedbedrijf aan te houden of door (indien nodig) een aanwijzing te geven aan de gemeente Zeewolde om het datacenter niet te vestigen, in elk geval tot er een nieuwe kabinetsvisies liggen voor ruimtelijke inrichting en datacenters,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Simons

Van der Plas

Eerdmans


Status

Verworpen

Voor

BBB, BIJ1, Den Haan, Volt, JA21, FVD, SGP, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over de Mijnbouwwet en het niet kunnen instemmen met het winningsplan

Lees verder

Motie over uitspreken dat er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg mag worden ingesteld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer