Motie over onderzoek naar risi­co­pro­fielen en etnisch profi­leren


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat etnisch profileren op vele plekken in onze samenleving plaatsvindt, zowel door de overheid als door private organisaties en bedrijven;

overwegende dat door de inzet van algoritmen bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, bij gemeenten en bij de reclassering op grote schaal algoritmen worden gebruikt bij de opsporing van fraude en criminaliteit;

overwegende dat bijvoorbeeld bij de beoordeling van hypotheekaanvragen en het afsluiten van verzekeringen sprake kan zijn van (indirecte) etnische profilering op basis van postcodes;

spreekt uit dat mensen nooit op basis van hun afkomst benadeeld mogen worden door de overheid en door private organisaties en alle vormen van directe en indirecte etnische profilering ongewenst zijn;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe het gebruik van risicoprofielen bij de overheid en in de private sector bijdraagt aan etnisch profileren en met voorstellen te komen om dit aan te pakken in aanloop naar de volgende kabinetsformatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Jetten
Asscher
Azarkan
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het in kaart brengen van betwist erfgoed

Lees verder

Motie over het verbod op discriminatie betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer