Motie Ouwehand over het in kaart brengen van betwist erfgoed


1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er betwist erfgoed in Nederland is;

overwegende dat de betekenis van erfgoed niet in steen gebeiteld is, maar vormgegeven wordt door een sociaal proces, waarbij mensen in het heden betekenis toekennen aan objecten en symbolen uit het verleden;

verzoekt de regering om al het betwiste erfgoed in Nederland in kaart te brengen;

verzoekt de regering tevens om vervolgens de samenleving te faciliteren om van onderop op democratische wijze een andere, zelfkritische omgang met dit erfgoed te vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, SP, GKVK, Van Haga