Motie Van Raan over brede welvaarts­begrip in Miljoe­nen­nota’s


26 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het brede welvaartsbegrip een nuttig instrument kan zijn;

verzoekt de regering in komende Miljoenennota's een bespiegeling te presenteren over ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, die kan helpen bij de ontkokering van beleidsterreinen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

Van Haga, PVV, FVD, VVD