Motie over niet korten op het kwali­teits­kader verpleeg­huiszorg


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2017 met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg structureel 2,1 miljard is uitgetrokken voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg;

constaterende dat er nog steeds onvoldoende personeel aanwezig is in verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van de ouderenzorg onder druk staat;

verzoekt de regering om niet te korten op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen
Azarkan
Ouwehand
Klaver
Ploumen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over voorzorgsmaatregelen om het risico op nieuwe zo├Ânosen te verkleinen

Lees verder

Motie over een wijziging op het coalitieakkoord met eerlijkere en evenwichtige belastingheffing en een kleiner tekort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer