Motie Ouwehand over voor­zorgs­maat­re­gelen om het risico op nieuwe zoönosen te verkleinen


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de expertgroep zoönosen concludeert dat Nederland met zijn grote intensieve veehouderij een potentiële hotspot is voor dierziekten die op mensen kunnen overspringen en een groot aantal aanbevelingen heeft gedaan om het risico op nieuwe zoönosen te verkleinen;

verzoekt de regering om in afwachting van de beleidsagenda pandemische paraatheid direct voorzorgsmaatregelen te treffen om de volksgezondheid te beschermen, zoals het niet opnieuw vol zetten van stallen na uitbraken van vogelgriep, het instellen van een moratorium op de bouw of uitbreiding van stallen en het aanpakken van de internationale handel in levende dieren en broedeieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de mogelijkheid van een veto voor de minister voor Klimaat en Energie indien kabinetsmaatregelen in strijd zijn met klimaatdoelen

Lees verder

Motie over niet korten op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer