Motie over een wijziging op het coali­tie­ak­koord met eerlijkere en even­wichtige belas­ting­heffing en een kleiner tekort


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het marginale belastingtarief voor hogere middeninkomens hoger wordt, namelijk meer dan 50%, dan voor de echte topinkomens;

constaterende dat gewone mensen 10% tot 40% erfbelasting betalen, maar familiebedrijven via dubbel gebruik van de BOR effectief minder dan 0% betalen;

constaterende dat buitenlandse beleggers met groot gemak geen belasting betalen over huuropbrengsten en niet over de winst bij verkoop in Nederland;

van mening dat de coalitie een te groot tekort laat ontstaan;

verzoekt de regering te komen met een wijziging op het coalitieakkoord met eerlijkere en evenwichtige belastingheffing en een kleiner tekort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt
Simons
Den Haan
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Tegen