Motie over maat­re­gelen ter versterking van de inte­griteit van het lands­be­stuur


14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat integriteit van bewindspersonen en gekozen volksvertegenwoordigers een belangrijk onderdeel hoort te zijn van «de nieuwe bestuurscultuur»;

constaterende dat uit onderzoek van de anti-corruptiewaakhond GRECO blijkt dat politiek Nederland geen voortgang maakt met het invoeren van integriteitsregels;

van mening dat ongeacht de demissionaire status van het kabinet werk gemaakt moet worden van het versterken van de integriteit van het landsbestuur; verzoekt de volgende maatregelen uit te werken:

– een eindgesprek met de Tweede Kamer als een bewindspersoon voortijdig vertrekt voor een andere functie, anders dan een functie in het openbaar bestuur;

– het instellen van een lobbyregister, waarin lobbyisten de contacten met bewindspersonen moeten registeren;

– het openbaar maken van de gehele agenda van bewindspersonen met als enige uitzondering privézaken;

– snelle voortgang bij het uitvoeren van de aangenomen motie-Leijten/ Arib op stuk nr. 11 (35 752);

– het instellen van een aandelenregister voor bewindspersonen en Kamerleden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van Baarle

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, JA21

Tegen

Van Haga, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Leijten/Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

Lees verder

Motie Wassenberg over de subsidieaanvraag voor Kroondomein Het Loo met de Kamer delen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer