Motie Leijten/Wassenberg over een algehele herziening van de Wet finan­cieel statuut van het Koninklijk Huis


14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister-President aangeeft dat de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis onder meer als functie heeft dat er geen jaarlijks debat is over de hoogte van de kosten voor het koningshuis,

constaterende dat er elk jaar veel beroering is, zowel binnen als buiten het parlement, over de begroting van de Koning,

verzoekt de regering met een algehele herziening te komen van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

FVD, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Simons over een schaalsprong in het proces van heling

Lees verder

Motie over maatregelen ter versterking van de integriteit van het landsbestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer