Motie Wassenberg over de subsi­die­aan­vraag voor Kroon­domein Het Loo met de Kamer delen


14 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanvraag voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor Kroondomein Het Loo onder nummer 8147325 voor het Kroondomein nog niet met de Kamer is gedeeld,

verzoekt de regering om deze subsidieaanvraag (nr. 8147325) met de Kamer te delen in het kader van de beloofde bestuurlijke transparantie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen