Motie over het veroor­delen van mensen­rech­ten­schending in Hongarije door LHBTI+ wet


22 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lhbti+-rechten mensenrechten zijn;

overwegende dat de wet die het Hongaarse parlement op maandag 14 juni jongstleden heeft aangenomen de rechten van lhbti+'ers, en daarmee mensenrechten, schendt;

overwegende dat deze wet de rechtsstaat schendt en ingaat tegen de waarden van de Europese Unie;

constaterende dat het Europees Parlement op 3 maart 2021 de EU heeft aangeduid als lhbti+-vrijheidszone;

spreekt zich uit tegen de afbraak van de democratische rechtsstaat en de schending van de fundamentele rechten van de mens in Hongarije, en
verzoekt het kabinet deze schending mede te veroordelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Dassen

Van der Lee

Piri

Jasper van Dijk

Simons

Sjoerdsma

Teunissen

Kamminga

Amhaouch

Kuzu

Van der Plas


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

PVV, FVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Teunissen en Van Raan over rekenen met de werkelijke uitstoot door de bijstook van houtige biomassa

Lees verder

Motie Vestering over de fosfaatbank opheffen en de afgeroomde fosfaatrechten doorhalen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer