Motie Teunissen en Van Raan over rekenen met de werke­lijke uitstoot door de bijstook van houtige biomassa


17 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overstap van kolen naar biomassa geen echte CO2-winst oplevert doordat de bijstook van houtige biomassa juist een hogere CO2-uitstoot met zich meebrengt;

constaterende dat het kabinet het rekenen met échte CO2-winst heeft omarmd in het Klimaatakkoord en in de reactie op het advies van de SER;

constaterende dat de Kamer met de aangenomen motie Van Raan/Leijten het kabinet heeft verzocht voortaan de werkelijke uitstoot door de bijstook van biomassa te meten;

constaterende dat de Europese Unie nog steeds niet rekent met de werkelijke uitstoot door de bijstook van houtige biomassa en deze als administratief 0 beschouwt;

verzoekt de regering om er in Europa voor te pleiten om bij de herziening van RED II te rekenen met de werkelijke uitstoot door de bijstook van houtige biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, D66, VVD, SGP