Motie Vestering over de fosfaatbank opheffen en de afge­roomde fosfaat­rechten doorhalen


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zowel de aanhoudende vervuiling van het grondwater door meststoffen, als de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis ons gebieden het aantal koeien dat wordt gefokt, gebruikt en gedood fors en permanent te verminderen,

constaterende dat de fosfaatrechten die bij transacties worden afgeroomd in een fosfaatbank terechtkomen en in de toekomst mogelijk weer uitgegeven kunnen worden in de vorm van ontheffingen,

van mening dat veehouders duidelijkheid geboden dient te worden en dat hen geen zaken in het vooruitzicht gesteld moeten worden die later niet mogelijk zullen blijken,

verzoekt de regering de fosfaatbank op te heffen en de afgeroomde fosfaatrechten door te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga