Motie over het verkennen van een publiek-private samen­werking met als doel een soepele en effi­ciënte afhan­deling van schades na een over­stro­mingsramp


18 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de waterramp in Limburg en Brabant heeft aangetoond hoe belangrijk eenduidige afwikkeling van de ontstane schade bij een overstroming vanuit één loket voor burgers en ondernemers is;

overwegende dat samenwerking tussen verzekeraars en de overheid hierbij onontbeerlijk is;

verzoekt de regering om te verkennen op welke wijze een publiek-private samenwerking met als doel een soepele en efficiënte afhandeling van schades na een overstromingsramp kan worden bewerkstelligd, en de contouren hiervan voor het einde van 2023 met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer
Van der Lee
Wassenberg
Van der Plas


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie over oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen in Limburg en Brabant en die, als het enigszins billijk is, als schrijnend aanmerken en behandelen

Lees verder

Motie Wassenberg over landelijke richtlijnen met betrekking tot de hulp aan dieren bij rampen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer