Motie Wassenberg over lande­lijke richt­lijnen met betrekking tot de hulp aan dieren bij rampen


18 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hulp aan dieren nog geen onderdeel is van crisisdraaiboeken,

constaterende dat elke veiligheidsregio zelf invulling geeft aan de wijze waarop en mate waarin deze hulp aan dieren in crisisdraaiboeken gaat opnemen,

overwegende dat uniforme richtlijnen en afspraken van belang zijn om goede hulp aan dieren te garanderen, zeker bij regio-overstijgende rampen,

verzoekt de regering om landelijke richtlijnen op te stellen met betrekking tot de hulp aan dieren bij rampen en landelijke afspraken te maken over de paraatheid, kennis, kwaliteit, training en inzet bij regio-overstijgende rampen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, BBB, DENK, Van Haga, Volt, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt, JA21

Tegen

CDA, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over het verkennen van een publiek-private samenwerking met als doel een soepele en efficiënte afhandeling van schades na een overstromingsramp

Lees verder

Motie Vestering over maatregelen om voor het einde van 2023 de doelstellingen uit het nationale actieplan voor het duurzaam gebruik van pesticiden wel te halen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer