Motie over oog hebben voor de persoon­lijke situatie van mensen in Limburg en Brabant en die, als het enigszins billijk is, als schrijnend aanmerken en behan­delen


18 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tot op de dag van vandaag nog veel particulieren in Limburg en Brabant in een schrijnende situatie zitten en forse restschade, gevolgschade dan wel herstelkosten hebben door de waterramp die niet worden vergoed;

verzoekt de regering om oog te hebben voor de persoonlijke, veelal moeilijke, situatie waarin mensen zich bevinden en die als het enigszins billijk is, als schrijnend aan te merken en te behandelen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer

Kuik

Wassenberg

Van der Lee

Van der Plas


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie over in overleg met getroffen gemeenten een substantiële financiële bijdrage vaststellen om gedupeerde particulieren tegemoet te komen

Lees verder

Motie over het verkennen van een publiek-private samenwerking met als doel een soepele en efficiënte afhandeling van schades na een overstromingsramp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer