Motie over het mini­mumloon per 1 januari 2022 met 5% aanvullend op de indexatie verhogen


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat er brede steun bestaat voor een verhoging van het minimumloon;

verzoekt de regering, het minimumloon per 1 januari 2022 met 5% aanvullend op de indexatie te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen
Ploumen
Ouwehand
Azarkan
Klaver


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

JA21, CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP