Motie Ouwehand/Simons over houtige biomassa uitsluiten van SDE++-subsidies


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat het demissionaire kabinet 3 miljard extra reserveert voor de ophoging van de SDE++-subsidiepot;

verzoekt het demissionaire kabinet, houtige biomassa uit te sluiten van deze SDE++-subsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Simons


Status

Aangehouden

Voor

Tegen