Motie Simons/Ouwehand/Van der Plas over het mini­mumloon per 1 januari 2022 verhogen naar 14 euro per uur


23 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar ongeveer 2 miljoen Nederlanders rond de armoedegrens leven en één op de negen kinderen in armoede opgroeit omdat het minimumloon onvoldoende is meegestegen met de inflatie;

constaterende dat de European Trade Union Confederation (ETUC) aangeeft dat, om deze ongelijkheid tegen te gaan, het minimuminkomen gelijk moet zijn aan ten minste 60% van het lokale mediane inkomen, en dat dit in Nederland in 2022 uitkomt op € 14 per uur;

overwegende dat bestaanszekerheid een van de belangrijkste kernwaarden is in een welvarend land, dat het onwenselijk is dat een groot deel van de bevolking nog jaren achterblijft op dit gebied, en het dus van belang is om de urgentie van de aanbeveling van de ETUC te volgen;

verzoekt de regering, het minimumloon per 1 januari 2022 te verhogen naar € 14 per uur en de koppeling met uitkeringen hierbij in stand te houden, en gaat over tot de orde van de dag.

Simons
Ouwehand
Van der Plas


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over het minimumloon per 1 januari 2022 met 5% aanvullend op de indexatie verhogen

Lees verder

Motie Vestering over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer