Motie Ouwehand over het intrekken van alle ontwerp­ver­gun­ningen en het niet verder in behan­deling nemen van lopende aanvragen


21 juni 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad van State duidelijk heeft geoordeeld dat er op basis van het Programma Aanpak Stikstof geen enkele vergunning meer mag worden verleend voor projecten die stikstof uitstoten,

constaterende, dat provincies op dit moment nog steeds (ontwerp) vergunningen behandelen die zijn ingediend voor het moment van de uitspraak,

constaterende, dat de provincie Friesland deze week nog een vergunning heeft verleend voor uitbreiding van een melkveebedrijf,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat provincies per direct alle ontwerpvergunningen intrekken en lopende aanvragen niet verder in behandeling nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS