Motie Van Raan in kaart brengen ethisch verant­woord, groen en duurzaam beleg­gings­po­ten­tieel


21 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de pensioenfondsen over een enorm beleggingspotentieel van 1.500 miljard euro beschikken;

verzoekt de regering, in kaart te (laten) brengen hoe dit investeringspotentieel veel beter, en desnoods verplicht, ingezet kan worden voor beleggingen die ethisch verantwoord, groen en duurzaam zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS