Motie over over­brug­gings­steun voor de culturele en creatieve sector


22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector zijn gestopt per 1 oktober;

constaterende dat er opnieuw beperkende maatregelen zijn voor de sector en deze maatregelen waarschijnlijk langer duren;

constaterende dat er nu alleen nieuwe steunregelingen zijn aangekondigd voor deze drie weken;

verzoekt de regering om met overbruggingssteun te komen voor de culturele en creatieve sector voor deze hele winter, in ieder geval tot het herstelplan voor de sector in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Kwint

Ploumen

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP