Motie Van Raan over fiets­ar­moede


2 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) concludeert dat er te weinig zicht is op mobiliteitsarmoede,

constaterende dat het CBS met een indicator komt om vervoersarmoede te meten,

constaterende dat hoewel fietsen een van de meest betaalbare vervoersvormen is deze nog steeds niet voor iedereen financieel toegankelijk is,

overwegende dat fietsarmoede voor kinderen kan leiden tot uitsluiting en bij ouderen kan leiden tot sociaal isolement,

van mening dat mobiliteit op alle leeftijden belangrijk is,

van mening dat de fiets een van de meest gezonde en duurzame manieren van transport is,

verzoekt de regering om met een plan van aanpak te komen tegen fietsarmoede,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Bouchallikht


Status

Aangehouden

Voor

Tegen