Motie over studenten op een behoor­lijke wijze compen­seren


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten die tot 2015 studeerden gemiddeld €14.000 aan basisbeurs ontvingen gedurende vier studiejaren;

overwegende dat studenten tussen 2015 en 2023 door de invoering van het leenstelsel het geld dat een student voor de invoering van het stelsel vanuit de basisbeurs zou hebben ontvangen, hebben moeten lenen;

overwegende dat studenten bij realisatie van het kabinetsvoornemen om de studiebeurs te herintroduceren vanaf 2023 naar alle waarschijnlijkheid eenzelfde bedrag zullen ontvangen;

constaterende dat het nieuwe kabinet 1 miljard heeft uitgetrokken om 1 miljoen studenten uit deze pechgeneratie te compenseren, wat neerkomt op €1.000 per student;

verzoekt de regering om deze studenten op een behoorlijke wijze te compenseren, zodanig dat de compensatie vergelijkbaar is met de giften aan de studenten die onder de basisbeurs vielen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons
Den Haan
Ouwehand
Dassen
Van der Plas


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

Omtzigt, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over een wijziging op het coalitieakkoord met eerlijkere en evenwichtige belastingheffing en een kleiner tekort

Lees verder

Motie over niet instellen van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer