Motie over een onderzoek naar de prijs­ont­wik­ke­lingen in de dierenzorg


7 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de koopkrachtcrisis zich ook uit in een forse stijging van de dierenartskosten;

constaterende dat uit onderzoek van Kassa blijkt dat maar liefst 34% van de ondervraagden moeite heeft met het betalen van medische kosten voor hun huisdieren;

constaterende dat tot 1998 vaste tarieven bestonden bij de dierenartspraktijken;

verzoekt de regering een onderzoek te starten naar de prijsontwikkeling in de dierenzorg en de mogelijkheden te bezien om prijsstijgingen te beperken, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2023 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Bromet

Thijssen

Koekkoek

Wassenberg

Graus


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, VVD, PvdD, CU, SP, SGP, GL, DENK, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, JA21, BIJ1, BBB, Van Haga

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over zich inzetten voor internationale en Europese maatregelen voor bescherming van de paling

Lees verder

Motie over een landelijke regeling voor minima en dierenhulporganisaties in verband met de snel stijgende dierenartskosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer