Motie Wassenberg over zich inzetten voor inter­na­ti­onale en Europese maat­re­gelen voor bescherming van de paling


7 december 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de paling opnieuw als bedreigd is gekwalificeerd door wetenschappers,

Constaterende dat het huidige beleid niet voor het gewenste herstel van de palingpopulatie heeft gezorgd,

Verzoekt de regering om zich in te zetten voor internationale en Europese beschermingsmaatregelen en daarbij de meest recente wetenschappelijke rapporten leidend te laten zijn,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Tegen