Motie over een lande­lijke regeling voor minima en dieren­hulp­or­ga­ni­saties in verband met de snel stijgende dieren­arts­kosten


7 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel dierenhulporganisaties en minima in de problemen komen door snel stijgende dierenartskosten;

constaterende dat er nog een onverdeelde post in de begroting staat van 51 miljoen euro;

verzoekt de regering te bezien of deze post deels kan worden ingezet voor een landelijke regeling voor minima in relatie tot dierenartskosten en voor extra ondersteuning van dierenhulporganisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Thijssen

Koekkoek

Wassenberg

Graus


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, Gündoğan, Omtzigt

Lees onze andere moties

Motie over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg

Lees verder

Motie Vestering over erkennen dat dieren individuen zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer