Motie over een aanvullend klimaat­pakket waardoor het kabi­nets­beleid wel in lijn is met de klimaat­doel­stelling van 2030


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering streeft naar een CO2-reductie in 2030 van 60%, maar in elk geval 55% wil reduceren;

overwegende dat het kabinetsbeleid al jarenlang niet in lijn is met de klimaatdoelstelling van 2030, zo bleek uit de Klimaat- en Energieverkenning van 2019, 2020 en 2021;

verzoekt de regering om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van EZK met een aanvullend klimaatpakket te komen waardoor het kabinetsbeleid wél in lijn is met de 2030-klimaatdoelstelling van het kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Kuiken
Dassen
Ouwehand
Sylvana Simons
Gündoğan
Den Haan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD