Motie Kuiken/Klaver/Ouwehand over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huur­ver­laging


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huurders van slecht geïsoleerde woningen het meest te lijden hebben onder de stijging van de gasprijzen;

verzoekt de regering huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht te geven op stevige huurverlaging, bijvoorbeeld door woningen met energielabels lager dan C aan te merken als een gebrek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken
Klaver
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, BBB

Tegen

FVD, Van Haga