Motie Kuiken/Klaver/Ouwehand over huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht geven op stevige huur­ver­laging


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huurders van slecht geïsoleerde woningen het meest te lijden hebben onder de stijging van de gasprijzen;

verzoekt de regering huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht te geven op stevige huurverlaging, bijvoorbeeld door woningen met energielabels lager dan C aan te merken als een gebrek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken
Klaver
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, BBB

Tegen

FVD, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur met behoud van volledige koppeling

Lees verder

Motie over een aanvullend klimaatpakket waardoor het kabinetsbeleid wel in lijn is met de klimaatdoelstelling van 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer