Motie Ouwehand c.s. over een plan om ook studenten die geen eigen ener­gie­con­tract hebben de ener­gie­toeslag geven


22 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studenten een financieel kwetsbare groep vormen;

overwegende dat de gemiddelde studieschuld extra zal oplopen door de stijgende energieprijzen en oplopende inflatie;

constaterende dat de rechtbank Gelderland op 5 augustus heeft bepaald dat de gemeente Nijmegen studenten niet mag uitsluiten van de energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen;

constaterende dat het kabinet desondanks besloten heeft om deze energietoeslag slechts toe te kennen aan de kleine groep studenten met een eigen contract met een energiebedrijf;

verzoekt de regering om voor de begrotingsbehandeling van OCW met een plan te komen om ook de andere studenten de energietoeslag te geven waar zij recht op hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Azarkan
Dassen
Den Haan
Klaver
Kuiken
Van der Plas
Eerdmans
Van Haga
Wilders
Van der Staaij
Gündoğan
Omtzigt
Sylvana Simons


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie over een aanvullend klimaatpakket waardoor het kabinetsbeleid wel in lijn is met de klimaatdoelstelling van 2030

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over de btw op alle onbewerkte groente en fruit per 1 juli afschaffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer