Motie over de AOW evenveel mee laten stijgen als de voor­ge­nomen verhoging van het mini­mumloon


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de koppeling tussen het minimumloon en de AOW in het coalitieakkoord wordt losgelaten;

van mening dat ook gepensioneerden er de komende jaren in koopkracht op vooruit zouden moeten gaan;

verzoekt de regering om de AOW evenveel mee te laten stijgen als de voorgenomen verhoging van het minimumloon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen
Klaver
Eerdmans
Ouwehand
Dassen
Simons
Van der Plas
Van der Staaij
Den Haan


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over alternatieven om het winnen van extra gas uit het Groningenveld te voorkomen

Lees verder

Motie Wassenberg over het op vogelgriep onderzoeken van in de natuur gevonden dode dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer