Motie over alter­na­tieven om het winnen van extra gas uit het Gronin­genveld te voorkomen


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen uit Groningen recht hebben op veiligheid, duidelijkheid en perspectief;

overwegende dat het nieuws dat dit jaar meer gas nodig is uit het Groningenveld veel extra onzekerheid geeft aan de mensen in Groningen;

constaterende dat wij de plicht hebben om veiligheid en duidelijkheid te bieden aan de mensen in Groningen;

verzoekt de regering alternatieven uit te werken om het winnen van extra gas uit het Groningenveld te voorkomen;

verzoekt de Kamer hierover zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen zes weken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte
Hermans
Pieter Heerma
Ploumen
Klaver
Segers
Dassen
Ouwehand
Azarkan
Simons
Den Haan
Van der Staaij
Omtzigt
Van der Plas
Eerdmans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over de aangekondigde bezuiniging van € 500 miljoen in de jeugdzorg van tafel halen

Lees verder

Motie over de AOW evenveel mee laten stijgen als de voorgenomen verhoging van het minimumloon

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer