Motie over de aange­kon­digde bezui­niging van € 500 miljoen in de jeugdzorg van tafel halen


19 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de problemen in de jeugdzorg al jaren onverminderd groot zijn, dat kinderen in soms levensbedreigende situaties lang op wachtlijsten staan en dat de coronacrisis deze problemen ook nog eens heeft vergroot;

constaterende dat er op verzoek van de overheid een arbitragecommissie is gekomen die een uitspraak heeft gedaan over het tekort aan geld in de jeugdzorg en over de hervormingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jeugdzorg vooral terechtkomt bij jongeren die dit het hardst nodig hebben;

constaterende dat het kabinet-Rutte III voor 2022 uitvoering heeft gegeven aan deze uitspraak, maar dat het kabinet-Rutte IV van plan is om een bezuiniging van 500 miljoen door te voeren, bijvoorbeeld door de behandeltermijnen te verkorten of een eigen bijdrage te vragen;

verzoekt de regering om te handelen conform de uitspraak van de arbitragecommissie, om de aangekondigde bezuiniging van 500 miljoen van tafel te halen en de gesprekken over de noodzakelijke hervormingen in het jeugdstelsel zo snel mogelijk verder op te pakken zonder de dreiging van deze bezuiniging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Ploumen
Ouwehand
Simons
Dassen
Den Haan
Azarkan
Van der Staaij
Eerdmans
Van der Plas
Marijnissen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over de hand uitsteken naar ideeën vanuit de oppositie

Lees verder

Motie over alternatieven om het winnen van extra gas uit het Groningenveld te voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer