Motie Ouwehand: zolang tests niet zijn aange­scherpt moet regering zich verzetten tegen voor­stellen van Europese Commissie van toelating bestrij­dings­mid­delen


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige beoordelingskaders voor de toelating van pesticiden niet alle risico’s meenemen, zoals indirecte en cumulatieve effecten (stapeling), en de impact op niet-doelwitorganismen en kwetsbare groepen zoals kinderen onder de zestien weken,

constaterende, dat op voorstel van de Europese Commissie nog altijd bestrijdingsmiddelen worden toegelaten waarin deze risico’s niet zijn beoordeeld,

verzoekt de regering, het voorzorgbeginsel te hanteren en zich totdat de risicobeoordelingsmodellen zijn aangescherpt te verzetten tegen voorstellen van de Europese Commissie om bestrijdingsmiddelen toe te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK