Motie Ouwehand voor bevor­deren van trans­pa­rantie in de Neder­landse voed­sel­keten


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van LNV verantwoordelijk is voor het bevorderen van transparantie in de Nederlandse voedselketen,

verzoekt de regering die verantwoordelijkheid waar te maken,

en gaat over tot de orde van dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS