Motie Ouwehand: aan de slag gaan met bespa­rings­voor­stellen zodat Nederland snel onaf­han­kelijk wordt van aardgas


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Nederland erg veel onbenutte mogelijkheden zijn om miljarden kubieke meters gas te besparen, waaronder:

het stoppen van de productie van kunstmest,
het stoppen van gasverspilling van ± 10% van het totale Nederlandse aardgas in de glastuinbouw,
het in versneld tempo isoleren van de bestaande woningvoorraad en het afdwingen van energieneutraliteit in de nieuwbouw,
het verbieden van de lozing van restwarmte van industrie,
het in Rijkshanden nemen van de handhaving van de Wet Milieubeheer zodat bedrijven eindelijk gehouden worden aan de verplichting te investeren in energiebesparende technieken,

verzoekt de regering voortvarend aan de gang te gaan met bovengenoemde besparingsvoorstellen zodat Nederland snel onafhankelijk wordt van aardgas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, GL, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein