Motie Ouwehand: winke­liers stimu­leren ener­gie­ver­spilling tegen te gaan door in de winter winkel­deuren gesloten te houden


13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de winter veel warmte de straat op wordt geblazen door openstaande deuren van winkels en dat hierdoor onnodige energieverspilling plaatsvindt,

verzoekt de regering, winkeliers te stimuleren energieverspilling tegen te gaan door in de winter winkeldeuren gesloten te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, GL, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, SGP