Motie Ouwehand: de subsidie voor mest­ver­gisters beëindigen


13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot gedeelte van de SDE+ gelden wordt besteed aan de productie van biogas uit dierlijke mest,

constaterende dat mestvergisters voor grote overlast en risico’s zorgen voor omwonenden door onder andere stankoverlast, ontploffingsgevaar en het mogelijk vrijkomen van giftige gassen,

constaterende dat het vergisten van mest zelf erg weinig energie oplevert en dat er op grote schaal voedselgewassen worden meevergist,

verzoekt de regering, de subsidie voor mestvergisters te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PVV, 50+, GL, SP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, SGP, CU, GrBvK, VanVliet, Klein, GrKÖ

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: winkeliers stimuleren energieverspilling tegen te gaan door in de winter winkeldeuren gesloten te houden

Lees verder

Motie Ouwehand: de bijstook van biomassa niet subsidiëren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer