Motie Ouwehand: toewerken naar lucht­kwa­li­teits­normen van de Wereld­ge­zond­heids­or­ga­ni­satie


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese normen voor luchtkwaliteit gebaseerd zijn op inzichten van twintig jaar geleden en dat deze norm nog altijd ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt,

overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie normen heeft vastgesteld die de bevolking beter beschermen tegen luchtvervuiling, en dat de regering ernaar streeft toe te werken naar deze normen,

verzoekt de regering met een concreet tijdpad duidelijk te maken hoe er toegewerkt wordt naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, 50+, GroenLinks, PvdD, SP, Kuzu/Özturk

Tegen

PVV, Bontes, VanKlaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, VanVliet, Klein, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: geen gevoelige bestemmingen binnen 300 meter van een snelweg bouwen

Lees verder

Motie Ouwehand: winkeliers stimuleren energieverspilling tegen te gaan door in de winter winkeldeuren gesloten te houden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer